Cáp điều khiển 5 m OP-87225

OP-87225 - Cáp điều khiển 5 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87225

Loại

Cáp điều khiển

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác