Gắn kèm ống kính độ phân giải cao SR-20AH

SR-20AH - Gắn kèm ống kính độ phân giải cao

Thông số kỹ thuật

Mẫu

SR-20AH *1

Đặc điểm kỹ thuật đọc

Độ phân giải tối thiểu

2D

0,012 mm

Mã vạch

0,082 mm

Khoảng cách đọc

35 đến 70 mm

Trường quan sát để đọc

26 × 19 mm (ở 70 mm)

Khối lượng

Xấp xỉ 50 g

*1 Khi gắn SR-2000

Các mẫu khác