Models Thiết bị đọc mã 1D/2D Sê-ri SR-2000

Sản phẩm

SR-H6W - Phần mềm SR-H6W AutoID Network Navigator Ngưng

SR-H6W

Phần mềm SR-H6W AutoID Network Navigator

OP-87353 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 2 m

OP-87353

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 2 m

OP-87354 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 5 m

OP-87354

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 5 m

OP-87355 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 10 m

OP-87355

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79, 10 m

OP-87527 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 2 m

OP-87527

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 2 m

OP-87528 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 5 m

OP-87528

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 5 m

OP-87529 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 10 m

OP-87529

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 10 m

OP-88301 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

OP-88301

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

OP-88302 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m

OP-88302

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m

OP-88303 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m

OP-88303

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m

OP-88304 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

OP-88304

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

OP-88305 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m

OP-88305

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m

OP-88306 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m

OP-88306

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m

OP-88307 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 2 m

OP-88307

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 2 m

OP-88308 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 5 m

OP-88308

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 5 m

OP-88309 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 10 m

OP-88309

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông với D-sub 9 chốt 10 m

OP-88002 - Giá lắp đặt có thể điều chỉnh

OP-88002

Giá lắp đặt có thể điều chỉnh

OP-88256 - Bộ lọc phân cực (cho chiếu sáng đầy đủ)

OP-88256

Bộ lọc phân cực (cho chiếu sáng đầy đủ)

SR-20AH - Gắn kèm ống kính độ phân giải cao

SR-20AH

Gắn kèm ống kính độ phân giải cao