CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m OP-88305

OP-88305 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88305

Loại

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác