CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m OP-88304

OP-88304 - CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88304

Loại

CÁP ĐIỀU KHIỂN (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác