Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 2 m OP-87527

OP-87527 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 2 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87527

Loại

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác