Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 10 m OP-87232

OP-87232 - Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 10 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87232

Loại

Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác