Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 2 m OP-87230

OP-87230 - Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 2 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87230

Loại

Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác