Models Bộ đọc mã vạch bằng CCD Sê-ri BL-180

Sản phẩm

BL-180 - Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại phía trước

BL-180

Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại phía trước

BL-180SO(7030) - Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại phía trước

BL-180SO(7030)

Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại phía trước

BL-185 - Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại cạnh bên

BL-185

Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại cạnh bên

BL-185SO(7031) - Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại cạnh bên

BL-185SO(7031)

Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại cạnh bên

BL-18H1E - Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, sổ tay hướng dẫn + Phần mềm cài đặt (phiên bản tiếng Anh) Ngưng

BL-18H1E

Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, sổ tay hướng dẫn + Phần mềm cài đặt (phiên bản tiếng Anh)