1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Kích hoạt phần mềm
  4. XG User Support
  5. XG Software

XG Software

XG-7000 Series Software

XG Rom (VER.4.4.0031)

XG Simulator + (Ver.4.4.0031)

XG Vision Editor (Ver.4.4.0031)

XG Vision Terminal (Ver.4.4.0010)

Active X for the XG Series

XG-8000 Series Software

XG Rom (Ver.5.5.0032)

XG Simulator + (Ver.5.5.0031)

XG Vision Editor (Ver.5.5.0031)

XG Vision Terminal (Ver.5.5.0010)

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp