Phát hiện góc rãnh bánh răng

Detecting gear notch angles

Đo góc rãnh để điều khiển các bộ phận sao cho chúng được lắp ráp vào góc chính xác.

Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) có thể tìm thấy vòng tròn phù hợp nhất tương quan với một bộ phận rồi xác định vị trí trung tâm. Nhờ phát hiện các rãnh trên đối tượng hoạt động đồng thời, XG có thể phát hiện góc quay với tốc độ cao, độ chính xác cao.

Lợi ích

Trước đây, đối tượng hoạt động sẽ được quay và cảm biến sợi quang được sử dụng để phát hiện rãnh để chỉnh sửa góc. Phương pháp này có vấn đề vì việc định vị tốn thời gian và chỉ cần một độ lệch tại vị trí trung tâm bộ phận cũng có thể gây lỗi phát hiện. XG có thể khắc phục vấn đề này.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan