Phát hiện vị trí gờ cong

Detecting bead positions

Phát hiện vị trí gờ cong trước khi uốn cong.

Thiết bị thị giác máy có thể cung cấp kiểm tra bề mặt trên cả một khu vực rộng. Công cụ biến đổi màu và Màu nét được sử dụng để phát hiện vị trí gờ cong từ độ thay đổi màu sắc. Đặc tính này có thể giúp cảm biến xử lý các biến thể mà không cần phải điều chỉnh độ nhạy cho từng lô.

Lợi ích

Cảm biến sợi quang hoặc cảm biến màu sắc trước đây thường được sử dụng để phát hiện vị trí gờ cong. Phương pháp này gây ra các lỗi phát hiện khi các vệt hoặc điều kiện bề mặt giữa các lô hàng bị nhận diện nhầm thành gờ cong. Sử dụng thiết bị thị giác máy giúp ngăn ngừa lỗi vận hành do lỗi bị bỏ sót hoặc dừng dây chuyền.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan