Kiểm tra bó dây dẫn động cơ và kiểm tra các lỗi hàn

Inspecting motor wire bundles and checking for solder defects

Sử dụng thiết bị thị giác máy để phát hiện bó dây dẫn động cơ (bó phanh) và mối hàn bị lỗi.

1. Trích xuất màu HSV có thể trích xuất chính xác các khác biệt màu khó phát hiện. 2. Điều chỉnh giá trị độ bão hòa tối thiểu (S trong HSV) có thể giúp phát hiện ổn định dưới điều kiện thay đổi chiếu sáng xung quanh hoặc phản xạ từ các bộ phận sáng bóng.

Lợi ích

Bó dây động cơ và các lỗi mối hàn trước đây thường được kiểm tra bằng cách sử dụng thiết bị thị giác máy với những camera đơn sắc. Phát hiện sự khác biệt giữa các dây, đầu cuối và mối hàn là công việc rất khó khăn và không duy trì được tính ổn định. Những camera màu của sê-ri XG sẽ giúp phát hiện ổn định.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan