Kiểm tra vòng chữ O bị thiếu trong quá trình lắp ráp van EGR

Checking for missing O-rings during EGR valve assembly

Kiểm tra vòng chữ O bị thiếu hoặc vòng chữ O không thẳng hàng trong quá trình lắp ráp van EGR.

1. Biến thể tông màu trong bộ phận khuôn đúc có thể gây ra lỗi phát hiện khi sử dụng thiết bị thị giác máy để phát hiện. Công cụ Tìm mẫu của sê-ri XG đảm bảo phát hiện ổn định ngay cả khi màu vùng nền thay đổi. 2. Sê-ri XG có các camera siêu nhỏ gọn, hình vuông 12 mm (0,47) và phụ tùng nhìn từ cạnh bên giúp có thể gắm cảm biến vào những không gian nhỏ.

Lợi ích

Vòng chữ O bị thiếu hoặc sự lệch hàng vòng chữ O trước đây thường được kiểm tra trực quan trước khi lắp ép. Thỉnh thoảng rất khó để nhìn thấy các bộ phận, và phương pháp kiểm tra không đồng nhất. Sử dụng thiết bị thị giác máy giúp đảm bảo kiểm tra ổn định tất cả các bộ phận.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan