Phát hiện lượng chất bôi trơn trên linh kiện

Detecting the amount of grease applied to parts

Nhận diện lượng chất bôi trơn trên linh kiện bằng cách sử dụng thiết bị thị giác máy.

1. Phương pháp trích xuất màu sắc sử dụng HSV (giá trị độ bão hòa sắc độ) giúp phát hiện ổn định ngay cả khi có những biến thể trong dầu bôi trơn và tông màu bề mặt đối tượng hoạt động. 2. Cũng như việc phát hiện có sử dụng dầu bôi trơn hay không, thiết bị thị giác máy có thể đo số lượng dầu bôi trơn theo khu vực bề mặt để xác nhận có sử dụng lượng dầu thích hợp hay chưa.

Lợi ích

Số lượng dầu bôi trơn đổ vào các bộ phận trước đây thường được xác định bằng cách sử dụng cảm biến màu sắc. Cảm biến chỉ phát hiện có đổ dầu bôi trơn vào hay không, và thỉnh thoảng các bộ phận không đủ dầu bôi trơn cũng được cho qua. Thiết bị thị giác máy có thể xác định đáng tin cậy các bộ phận mà không đã có đủ lượng dầu bôi trơn phù hợp.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan