Nhận diện thanh truyền lỗi

Identifying wrong connecting rods

Nhận diện thanh truyền khác loại bằng cách đo tổng chiều dài và đường kính lỗ.

Trước khi kết nối, thanh truyền được di chuyển, rồi được đặt vào đồ gá để đo đường kính lỗ và tổng chiều dài của chúng để phát hiện đáng tin cậy các thanh truyền loại hơi khác biệt.

Lợi ích

Vì thanh kết nối khác loại trước đây thường được kiểm tra trực quan trước khi đưa vào dây chuyền, nếu một thanh bị bỏ sót sẽ khiến cho người vận hành phải dừng dây chuyền. Sử dụng thiết bị thị giác máy giúp ngăn ngừa những loại dừng dây chuyền như thế này.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan