Phát hiện bánh răng không chính xác

Detecting incorrect gears

Nhận diện bánh răng khác loại từ sự khác biệt về đường kính bánh răng hoặc số răng.

Sê-ri XG sử dụng tìm kiếm mẫu tương quan bình thường có thể giúp phát hiện ổn định ngay cả khi có những biến thể trong độ sáng và màu sắc của bề mặt đối tượng hoạt động hoặc vùng nền.

Lợi ích

Bánh răng khác loại trước đây thường được kiểm tra trong quá trình lắp ráp. Thỉnh thoảng bánh răng khác loại được phát hiện sau khi đã được lắp ráp, làm giảm hiệu suất. Sê-ri XG kiểm tra những bánh răng khác loại trên dây chuyền hoàn toàn tự động trước khi xử lý lắp ráp, ngăn ngừa sai sót trong lắp ráp.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan