Nhận diện khóa đai an toàn bị lỗi

Identifying wrong seat belt buckles

Nhận diện khóa đai an toàn khác loại bằng cách đo sự khác biệt nhỏ về hình dạng.

Nhiều phương pháp có thể được sử dụng để phát hiện khóa dây an toàn khác loại và sự khác biệt giữa khóa trái và phải. Như trong ví dụ dưới đây, sê-ri XG đo kích thước để nhận diện đáng tin cậy các khóa ngay cả khi chúng có sự khác biệt đôi chút về hình dạng.

Lợi ích

Khóa đai an toàn khác loại trước đây thường được nhận diện bằng cách kiểm tra trực quan. Do lượng sản xuất hàng ngày là rất lớn, nên việc kiểm tra này mất nhiều thời gian và đôi khi xảy ra sai sót. Sử dụng thiết bị thị giác máy trong quá trình này cho phép kiểm tra tự dộng tất cả các bộ phận và loại trừ lỗi.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan