Kiểm tra lỗ khuôn trục cam

Camshaft mold cavity inspections

Phát hiện lỗ khuôn bề mặt trên trục cam quay.

Khi kiểm tra cam, vùng phản xạ gương thay đổi theo vị trí quay của trục. Sê-ri XG có thể hỗ trợ các hình dạng phức tạp bằng cách gửi thông tin góc quay từ servo trục quay đến bộ nhớ thiết bị thị giác máy. Do đó, các bộ phận có thể được kiểm tra với một vùng chỉ định có sự thay đổi tùy thuộc vào những điều kiện nhất định.

Lợi ích

Các lòng khuôn trước đây được kiểm tra bằng cách kiểm tra trực quan từng phần. Điều này khiến cho không thể phát hiện các vết nứt cũng như tốn chi phí cao cho việc kiểm tra. Giờ đây thiết bị thị giác máy có thể kiểm tra đáng tin cậy tất cả các bộ phận và làm giảm chi phí kiểm tra.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan