Phát hiện đầu cuối uốn cong trong cuộn tăng áp

Detecting bent terminals in ignition coils

Kiểm tra đầu cuối uốn cong.

Phần mềm đo chính xác khoảng cách giữa tọa độ của mỗi đầu cuối và mép gờ đối tượng hoạt động, trong khi bù trừ cho độ nghiêng đối tượng hoạt động. Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) của sê-ri XG đo nhiều vị trí mép gờ trong một lần kiểm tra, giúp giảm thời tiêu tốn vào việc nhập các cài đặt.

Lợi ích

Phương pháp kiểm tra được sử dụng trước đây bao gồm việc chỉ định các vùng trên và dưới đầu cuối, và sử dụng các cảm biến ảnh đơn giản để kiểm tra sự hiện diện của đầu cuối trong các vùng đó. Phương pháp này thành công trong việc phát hiện các đầu cuối uốn cong đáng kể xâm nhập vào vùng kiểm tra, nhưng lại không thể kiểm tra chính xác được sự thẳng hàng của các chân. Sử dụng thiết bị thị giác máy có thể phát hiện nhiều điểm, giúp kiểm tra các đầu cuối uốn cong với độ chính xác cao.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan