Kiểm tra lớp phủ miếng đệm hình thành tại chỗ (FIPG)

Formed-in-place gasket (FIPG) coating inspection

Phát hiện lỗi trong các vật liệu phủ trên một loạt các bộ phận như động cơ và truyền phát.

Công cụ phát hiện chiều rộng mép gờ dáng điệu của Sê-ri XG-7000 có thể đo liên tục chiều rộng lớp phủ và tại nhiều điểm.

Lợi ích

Phương pháp kiểm tra trực quan được sử dụng trước đây có thể phát hiện các vết rạn hoàn toàn trên lớp phủ, nhưng chỉ trên lớp phủ mỏng hoặc không dày. Thiết bị thị giác máy có thể kiểm tra chiều rộng liên tục tại nhiều điểm, giúp có thể kiểm tra tự động với độ chính xác cao và tập hợp/quản lý dữ liệu liên tục. Sê-ri XG có chức năng lưu ảnh lịch sử, giúp dễ dàng kiểm tra các vùng có vấn đề sau đó.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan