Kiểm tra biến đổi màu trên vải không dệt

Stain inspection on non-woven fabrics

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra lỗi trên sản phẩm không dệt.

Fine Colour Processing (Xử lý màu nét) của Sê-ri XG-7000 kiểm tra mọi thay đổi về sắc độ, độ bão hòa và độ sáng trong một khu vực được cho. Không cần xử lý thêm và vì công cụ xử lý ảnh tự động, nên chương trình cũng ít.

Lợi ích

Xử lý trích xuất màu cung cấp sự phát hiện ổn định, tuy nhiên lại đòi hỏi nhiều bộ lọc bổ sung để trích xuất cấu trúc vùng nền. Sê-ri XG-7000 có thể phát hiện dễ dàng và ổn định chỉ những thay đổi màu trong khu vực kiểm tra bằng cách sử dụng công cụ biến đổi màu và xử lý màu nét.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan