Kiểm tra nhãn

Label inspection

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra lỗi trên nhãn.

Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) phát hiện những biến thể nhỏ của vị trí mép gờ bằng cách so sánh chúng với mẫu tham chiếu lý tưởng. Các vị trí riêng có được xuất ra để chỉ báo khi vấn đề căn chỉnh thẳng hàng xảy ra lỗi để giúp điều chỉ phòng ngừa trên máy.

Lợi ích

Với công cụ mép gờ thông thường, chỉ có thể phát hiện các vật lớn. Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) cho phép kiểm tra ổn định ngay cả những vết nứt khó phát hiện nhất.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan