Đếm bánh quy

Counting cookies

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh đếm số lượng bánh quy trong gói.

Vết nhòe giúp giảm nhiễu do làm mờ ảnh thông qua xử lý kỹ thuật số. Nhờ đó, có thể ổn định các mục tiêu kiểm tra có biến thể về hình dạng ngoài bằng công cụ Tìm mẫu.

Lợi ích

Những biến thể màu sắc, cũng như độ chói từ bao bì nhựa gây ra việc đếm nhầm trong kiểm tra. Sê-ri XG có thể đếm ổn định số lượng bánh quy nhờ sử dụng bộ lọc nhòe và công cụ Tìm mẫu.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan