Kiểm tra ngày sản xuất/hết hạn

Inspection of expiration/manufacturing dates

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra ngày chính xác trên bao bì dược phẩm.

Sê-ri XG-7000 phân biệt các ký tự được in bằng cách hủy bỏ độ bóng bằng bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực). Do đó, có thể ổn định các ngày tháng đã xác nhận chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi sự chiếu sáng không đồng nhất.

Lợi ích

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh thường phát hiện ngày tháng, nhưng hệ thống này thường đọc sai do độ chói từ màng trong suốt. Sê-ri XG có thể phát hiện ổn định ngày tháng nhờ loại bỏ độ chói khi sử dụng bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực).

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan