Đếm kiện thuốc

Counting medicine packages

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh đếm số lượng kiện thuốc.

Bộ lọc nhòe hòa trộn mép gờ ánh sáng xa hơn, khiến chúng trở nên rộng hơn và cho phép có thể phát hiện chính xác hơn. Bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực) loại bỏ nhiễu vùng nền và các biến thể chiếu sáng, giúp tăng thêm độ ổn định. Nhờ đó, có thể đếm chính xác số lượng kiện hàng.

Lợi ích

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh thường được sử dụng để đếm, nhưng không có sự tương phản hiệu quả giữa các kiện hàng và vùng nền, dẫn đến việc đếm nhầm. Sê-ri XG-7000 có thể phát hiện ổn định mép gờ của mỗi kiện nhờ sử dụng kết hợp bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực) và bộ lọc nhòe.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan