Phát hiện vết nứt/vết lõm trên sản phẩm rèn

Flaw/dent detection on forged products

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh phát hiện vết lõm trên sản phẩm rèn.

Sê-ri XG phân biệt những thay đổi tương phản bằng cách hủy bỏ các biến đổi màu khó phát hiện trong vùng nền bằng cách sử dụng bộ lọc nhòe và bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực). Bằng cách tạo các đường nét bề mặt bình thường để hòa trộn với nhau rồi sau đó loại bỏ các biến thể xảy ra do ánh sáng không đồng đều, có thể phân biệt cho vết nứt và vết khía.

Lợi ích

Vết mẻ được phát hiện bằng công cụ biến đổi màu và bộ lọc trừ, nhưng các biến thể trên đường nét bề mặt làm cho việc kiểm tra không ổn định. Sê-ri XG có thể phát hiện ổn định các vết mẻ nhờ sử dụng kết hợp bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực) và bộ lọc nhòe.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan