Phát hiện lò xo bị biến dạng

Detection of deformed springs

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh phát hiện lò xo bị biến dạng.

Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) của sê-ri XG sử dụng một mẫu tham chiếu cho hầu hết mọi bộ phận hình dạng và so sánh các mép gờ đã phát hiện của ảnh đã chụp với điểm ban đầu tham chiếu. Không cần tính toán thêm để đếm các biến thể hoặc góc.

Lợi ích

Sử dụng công cụ mép gờ thông thường để phát hiện các lò xo biến dạng thường không ổn định khi góc lò xo thay đổi. Sê-ri XG có thể phát hiện ổn định ngay cả với các biến dạng nhỏ trên mép gờ ngoài của các đường cong hình dạng tự do với công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu).

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan