Phát hiện vết nứt/vết lõm trên tấm thép

Detection of flaws/dents on steel sheets

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra bề mặt ổ trục

Sê-ri XG phân biệt những thay đổi tương phản và những đặc tính bề mặt bằng cách sử dụng bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực). Do đó, có thể phát hiện vết nứt và vết khía bằng cách loại bỏ các biến thể chiếu sáng và độ chói.

Lợi ích

Độ nhẵn bề mặt được đánh bóng và việc chiếu sáng không đồng đều trên tấm kim loại dẫn đến sự phát hiện sai lệch vết nứt và vết mẻ. Bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực) cho phép phát hiện ổn định nhờ loại bỏ độ nhẵn vùng nền và sự thay đổi ánh sáng.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan