Phát hiện vết lõm/vết nhòe khó phát hiện trên ổ trục

Detection of subtle dents/burrs on bearings

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra bề mặt ổ trục.

Sê-ri XG tạo ra một mẫu tham chiếu trên ảnh có được và phát hiện cả những biến thể khó phát hiện từ mép gờ này bằng cách sử dụng công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu).

Lợi ích

Các vết mẻ và vết nhòe tinh vi thường khó phát hiện khi sử dụng các công cụ mép gờ vì kích thước tổng thể của các thành phần không bị ảnh hưởng nhiều. Sê-ri XG có thể phát hiện ổn định các vết mẻ và vết nhòe khó phát hiện với công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu).

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan