Kiểm tra bề mặt của đĩa quang

Surface inspection of an optical disc

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra bề mặt đĩa quang.

Fine Colour Processing (Xử lý màu nét) trích xuất dữ liệu dựa trên sắc độ, độ bão hòa, mức độ sáng. Có thể phát hiện mọi màu sắc khác biệt so với màu vùng nền mục tiêu mà không cần phải điều chỉnh đối với màu sắc của nhựa. Ngoài ra chức năng bỏ qua cường độ có thể hủy bỏ thông tin độ sáng từ tiêu chí xử lý, giúp ổn định thêm ảnh khi có biến thể chiếu sáng.

Lợi ích

Sự biến đổi màu được thực hiện nhờ sử dụng chức năng trích xuất màu, nhưng sự thay đổi của các màu nhựa khiến cho việc phát hiện khó ổn định. Fine Colour Processing (Xử lý màu nét) của Sê-ri XG giúp có thể trích xuất vết nứt ổn định mà không cần điều chỉnh các cài đặt, ngay cả trên các đĩa nhựa có màu sắc thay đổi.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan