Phát hiện lỗi trên giấy cuộn nhựa

Detection of defects on resin webs

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh phát hiện vết nứt/sự biến đổi màu trên giấy cuộn nhựa.

Sê-ri XG phân biệt những thay đổi tương phản gây ra do các biến thể chiếu sáng và hủy bỏ các những thay đổi này bằng cách sử dụng bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực). Do đó, có thể ổn định các vết biến đổi màu đã phát hiện và các vật thể lạ bằng cách loại bỏ các biến thể chiếu sáng và độ chói.

Lợi ích

Phát hiện vết nứt thông thường có thể cung cấp các kết quả tương đối ổn định, tuy nhiên không thể phát hiện các mục tiêu tương phản thấp do những thay đổi vệt khó phát hiện trên bề mặt. Sê-ri XG phân biệt sự biến đổi màu nhỏ với độ tương phản thấp bằng cách loại bỏ các biến thể vệt khó phát hiện nhờ sử dụng bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực).

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan