Kiểm tra vị trí bị mẻ trên mép chai

Chip inspections on bottle rims

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh phát hiện vị trí bị mẻ trên mép chai.

Fine Colour Processing (Xử lý màu nét) trích xuất sắc độ màu, độ bão hòa, và độ sáng. Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) của sê-ri XG phát hiện mép gờ và so sánh vị trí mép gờ với mẫu tham chiếu. Ngay cả các vết mẻ không tạo ra sự khác biệt đường kính đáng kể cũng được trích xuất dưới dạng vết nứt do khoảng cách của chúng so với mẫu tham chiếu.

Lợi ích

Trend Edge Width (Chiều rộng mép gờ dáng điệu) được sử dụng để phát hiện vị trí bị mẻ trên miệng chai. Các biến thể có chiều rộng nhỏ không bù trừ được, và tạo ra các vết nứt nhỏ khó phát hiện. Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) của Sê-ri XG sẽ so sánh các đường nét thay vì các giá trị đường kính tuyệt đối, do đó có thể phát hiện mọi biến thể trên đường cong của miệng chai.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan