Kiểm tra sự biến đổi màu trong cốc giấy

Stain inspection inside paper cups

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra chất gây ô nhiễm trong ly giấy.

Fine Colour Processing (Xử lý màu nét) trích xuất các giá trị sắc độ màu, độ bão hòa, và độ sáng. Sự biến đổi màu được xử lý sau đó nếu có sự thay đổi bất kỳ trong các giá trị này. Các thay đổi dần dần gây ra do mối nối hoặc biến thể chiếu sáng trên bề mặt cong có thể tính toán hệ số sau đó để loại bỏ các phát hiện sai.

Lợi ích

Trích xuất màu được sử dụng để phát hiện các vết nứt và các vật thể lạ bên trong ly giấy, nhưng các mối nối cũng thường được phát hiện và được cho là vết nứt. Fine Colour Processing (Xử lý màu nét) của Sê-ri CV-5000 có thể điều chỉnh những thay đổi dần dần về màu sắc chẳng hạn như mối nối, và có thể trích xuất những khác biệt rõ ràng về độ màu gây ra do sự biến đổi màu.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan