Kiểm tra bề mặt ở đáy lon

Surface inspection on the bottom of cans

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra vật thể lạ/sự biến đổi màu trên đáy lon.

Bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực) là một công cụ tiền xử lý, giúp tạo vùng nền mục tiêu dự kiến và giúp so sánh nó với ảnh đầu vào trong thời gian thực. Các vật thể lạ và vết nứt sau đó sẽ được phân biệt và trích xuất chính xác.

Lợi ích

Các vết nứt được phát hiện ra trước nhờ sử dụng công cụ biến đổi màu, nhưng những phản xạ gây ra do các biến thể trên bề mặt cong khiến cho việc kiểm tra không ổn định. Bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực) của Sê-ri XG giúp loại bỏ vết chói và các điều kiện bề mặt khác để trích xuất các vết nứt một cách ổn định.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan