Kiểm tra bề mặt của vỏ bọc pin

Surface inspection of battery housings

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh có thể kiểm tra bề mặt của vỏ bọc pin.

Một đèn nền được đặt tại đáy của vỏ bọc để chiếu sáng phía cạnh mục tiêu trong khi camera chụp ảnh tại một góc. Các biến thể vệt từ bề mặt cong của vỏ bọc bị hủy nhờ bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực), chỉ cho phép phát hiện các vết nứt.

Lợi ích

Công cụ phát hiện lỗi thông thường không thể loại bỏ ảnh hưởng của ánh sáng chói trên bề mặt của một mục tiêu, dẫn đến loại bỏ sai các bộ phận. Bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực) của Sê-ri XG giúp loại bỏ vết chói và phân cấp bóng trên bề mặt vỏ bọc để chỉ phát hiện những lỗi như vết lõm và vết nứt.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan