Phát hiện độ cong đầu cuối dây dẫn IC

Bend detection of an IC lead terminal

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh phát hiện chỗ cong đầu cuối dây dẫn IC.

Sê-ri XG đồng thời kiểm tra đỉnh và các bên của một bề mặc IC chỉ với một camera bằng cách sử dụng sự phản xạ lăng trụ. Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) phát hiện sự uốn cong trên răng bằng cách so sánh mép gờ của một răng với mẫu tham chiếu được tạo ra so với ảnh ban đầu.

Lợi ích

Trước đây, tính toán hình học được sử dụng để nhiện diện dây dẫn IC không được đặt vào đúng vị trí. Lập trình tốn thời gian và người sử dụng không quen thuộc với hệ thống hoạt động sẽ không thể thực hiện điều chỉnh được. Công cụ Trend Edge Stain (Biến đổi màu mép gờ dáng điệu) của hệ thống Sê-ri XG có thể tự động thay đổi điểm chân ở vị trí của các đối tượng và bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể dễ dàng điều chỉnh dung sai để đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan