Kiểm tra bề mặt của nền pin năng lượng mặt trời

Surface inspection of solar battery substrates

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh có thể kiểm tra bề mặt của chất nền.

Cùng với độ phân giải của camera 5 triệu pixel để kiểm tra các vật nhỏ, bộ lọc Real-Time Shade Correction (sửa vệt thời gian thực) và thuật toán phát hiện tích hợp của sê-ri Xg cũng cho phép phát hiện vết nứt với độ chính xác cao.

Lợi ích

Kiểm tra lỗi nhỏ với camera 2 Mega-pixel không cung cấp đầy đủ kết quả do hạn chế về độ phân giải. Hệ thống Sê-ri XG và camera tốc độ cao 5 Mega-pixel có khả năng phân giải cần thiết để kiểm tra đối với lỗi nhỏ.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan