Khắc dấu hỏng trên màng

Bad mark marking on films

Sau khi phát hiện lỗi bằng cách sử dụng hệ thống quan sát bằng hình ảnh, laser sẽ khắc vào màng để loại bỏ vị trí NG.

Laser có thể thay thế công nghệ phun mực để khắc các vùng NG của màng mỏng. Cách này giúp vấn đề chi phí phải chi trả và việc bảo trì không còn là khó khăn.

Lợi ích

Xác định phần NG của vật liệu với độ chính xác cao, trong khi cắt giảm việc xử lý màng chức năng cao. Giảm chi phí tiêu thụ và vấn đề bảo trì.

Máy khắc Laser CO2 3-trục