Khắc trên dụng cụ để tạo ra khả năng tạo vết

Marking on tools for traceability

Công cụ máy bị mòn thường bị người sử dụng cuối dùng trả lại để mài lại.

Công cụ có mép gờ khác nhau về hình dạng. Chức năng 3D của máy khắc bằng laser của KEYENCE giúp khắc trên mọi bề mặt mà không cần áp lực.

Lợi ích

Có khả năng khắc các bộ phận khác nhau, dễ dàng theo dõi có bao nhiều lần công cụ được nối đất chắc chắn.