Khắc mã vạch trên vỏ HDD

Barcode marking on HDD case

Khắc mã vạch trên bề mặt nhôm sơn màu đen.

Trước đây, các nhãn được sử dụng để làm mã vạch nhưng khách hàng yêu cầu nhà cung cấp chuyển sang khắc trực tiếp.

Lợi ích

Dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng với chi phí giảm.