Công tắc bảng dụng cụ khắc

Marking instrument panel switches

Khắctoàn bộ bảng điều khiển sau khi lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Việc đặt gia công ngoài khắc các nút riêng trước khi lắp ráp không còn cần thiết. Với trường quan sát 300 mm laser sê-ri MDV có thể khắc toàn bộ bảng điều khiển dụng cụ sau khi được lắp ráp và giúp tiết kiệm tiền và giữ việc sản xuất lại trong nội bộ.

Lợi ích

Giảm chi phí thuê ngoài và quản lý người bán cũng như giảm thời gian chỉ dẫn để sản xuất các bộ phận.