Khắc mã 2D trên bảng mạch PC

2D code marking on PC Board

Khắc mã 2D trên phần in lụa của bảng mạch PC.

Lớp lắng tích tụ trên bề mặt với khắc CO2. Sử dụng YVO4 thay vì mã 2D có thể khắc mà không cần tích hợp và có độ tương phản cao.

Lợi ích

Giảm chi phí ghi nhãn. Cải thiện khả năng hiển thị so với CO2.