Khắc mã 2D trên các bộ phận đúc

2D code marking on Casted Parts

Khắc mã 2D trên khối ống trục nhôm

Phương pháp như dập nổi từng điểm có thể gây ra vấn đề về khả năng đọc. Với khả năng đọc và bảo trì máy, khắc bằng laser MDF được cải thiện đáng kể.

Lợi ích

Khả năng đọc ổn định và bảo trì thấp