Đo độ dày của vật liệu pin

Thickness measurement of battery material

Sản xuất pin

Trong sản xuất pin, màu sắc và độ bóng có thể thay đổi nhanh chóng làm gây ra lỗi đo lường.

Lợi ích

Thuật toán ABLE II của LK-G5000 điều chỉnh những thay đổi trong thời gian thực.

Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao