Đo độ dày của vật liệu pin

Thickness measurement of battery material

Sản xuất pin

Trong sản xuất pin, màu sắc và độ bóng có thể thay đổi nhanh chóng làm gây ra lỗi đo lường.

Lợi ích

Thuật toán ABLE II của LK-G5000 điều chỉnh những thay đổi trong thời gian thực.

TÌM HIỂU CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Cảm biến phát hiện dịch chuyển bằng laser cần tốc độ, độ chính xác, dung lượng để cung cấp hiệu suất ưu việt trong bất cứ ứng dụng nào. Bằng cách nhắm đến việc trở thành sản phẩm tốt nhất thế giới trên mọi khía cạnh, LK-G5000 được tích hợp công nghệ vượt trội mới nhất.

  • Có 6 đầu cảm biến có thuật toán phát triển mới và 2 loại hệ thống quang học.