Đo độ dày của màng mỏng

Thickness measurement of thin film

Chuyển đổi giấy cuộn

Đo độ dày qua con lăn thường khó khăn do độ chạy lệch tâm con lăn làm ảnh hưởng đến việc đo lường.

Lợi ích

Bằng việc đồng bộ hóa phép đo tắt con lăn và giấy cuộn cùng một lúc, lỗi con lăn có thể được giảm thiểu.

Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao