Đo độ dày của màng mỏng

Thickness measurement of thin film

Chuyển đổi giấy cuộn

Đo độ dày qua con lăn thường khó khăn do độ chạy lệch tâm con lăn làm ảnh hưởng đến việc đo lường.

Lợi ích

Bằng việc đồng bộ hóa phép đo tắt con lăn và giấy cuộn cùng một lúc, lỗi con lăn có thể được giảm thiểu.

TÌM HIỂU CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Cảm biến phát hiện dịch chuyển bằng laser cần tốc độ, độ chính xác, dung lượng để cung cấp hiệu suất ưu việt trong bất cứ ứng dụng nào. Bằng cách nhắm đến việc trở thành sản phẩm tốt nhất thế giới trên mọi khía cạnh, LK-G5000 được tích hợp công nghệ vượt trội mới nhất.

  • Có 6 đầu cảm biến có thuật toán phát triển mới và 2 loại hệ thống quang học.