Phát hiện có vật liệu xốp

Detecting the presence of foam materials

Lắp ráp

Phát hiện vật liệu bọt bằng cách sử dụng cảm biến loại phản xạ thường khó khăn do ánh sáng hấp thu các đặc tính của bọt.

Lợi ích

FU-40 là thiết bị sợi quang công suất cao với ống kính tích hợp, cho phép phát hiện ổn định vật liệu xốp do có tia hội tụ.

Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số