Khả năng tạo vết trong quá trình lắp ráp

Traceability during assembly process

Bảo đảm sử dụng chính xác linh kiện

Mã DataMatrix được sử dụng trong quản lý IC tự động.

Lợi ích

Kết hợp thiết kế quang học mới với kỹ thuật giải mã tiên tiến, Sê-ri SR-600 đọc một cách đáng tin cậy ngay cả đối với những thử thách khó khăn nhất, mã tương phản thấp được khắc trên IC hoặc khung dây dẫn.

TÌM HIỂU CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Phát hiện một cách tin cậy mã khó đọc và đối tượng di chuyển. Khả năng quang học mới của Sê-ri SR-600 được thiết kế để khắc phục vấn đề của thiết bị đọc thông thường này.