Phát hiện mục tiêu nhỏ

Detecting small targets

Lắp ráp

Phát hiện các mục tiêu nhỏ với một cảm biến sợi quang có gắn ống kính.

Lợi ích

Không giống như sợi thấu kính thông thường, có ống kính dễ bị rơi ra do rung động, ống kính FU-10 có thể được bảo đảm để ngăn chặn vấn đề này xảy ra. Đường kính vệt tia sáng FU-10 có thể được điều chỉnh để sử dụng trên các bộ phận khác nhau.

Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số