Ngăn ngừa sản phẩm trộn lẫn

Preventing product mix-up

Lắp ráp

Khi thay đổi sản phẩm đang chạy trên dây chuyền sản xuất đơn, việc sản xuất trộn lẫn sẽ trở thành một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sử dụng sê-ri CZ, có thể đăng ký lên đến tám màu vào cảm biến, giúp có thể tránh trộn lẫn sản phẩm.

Lợi ích

CZ-H35S triệt tiêu độ bóng và đầu cảm biến CZ-H37S cung cấp hoạt động ổn định khi phát hiện các bộ phận có lớp phủ bóng hoặc sáng.

Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số RGB